98283460 as@x-bolig.no

Restaurering

Har du et gammelt hus som sårt har behov for restaurering? Ønsker du at huset skal beholde sitt opprinnelige utseende? Vi utfører vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing av gamle hus som skal beholdes i original stil. Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.

Kontakt oss angående ditt prosjekt:

13 + 6 =