98283460 as@x-bolig.no

Tetthetskontroll og trykktesting

Tetthetskontroll eller trykktesting har lenge blitt praktisert for å måle luftgjennomgangen til en
bygningskonstruksjon. Det er nå allment kjent at luftlekkasjer utgjør en stor andel av det samlede
varmetapet i bygg. Utilsiktede luftlekkasjer bidrar også til økt fare for kondens med etterfølgende
sopp- og råteskader. På bakgrunn av dette, stilles det stadig strengere krav til tetthetskontroll og
lufttetthet i bygg.

Vi utfører Tetthetskontroll / Trykktesting på leiligheter / eneboliger og rekkehus.
Vi bruker profesjonelt utstyr og tester etter gjeldende norske og internasjonale standarder.

Kontakt oss angående ditt prosjekt:

8 + 8 =

HVA ER TETTHETSKONTROLL

Tetthetskontroll eller trykktesting er enkelt sagt en metode for å måle luftlekkasje gjennom en
konstruksjon. I vår bransje handler det om å kartlegge utilsiktet luftvandring gjennom byggets
klimaskjerm. Med egnet utstyr og programvare, kan vi måle hvor mye luft konstruksjonen slipper
gjennom ved ulike differansetrykk.
Alle nye boliger skal trykktestes før utstedelse av ferdigattest. Det er som regel
byggmester/entreprenør som bestiller denne tjenesten som igjen skal dokumenteres i forbindelse
med uavhengig kontroll.
Ved termografering, etablerer vi normalt undertrykk for på den måten å kunne lokalisere
luftlekkasjer fra innsiden av bygningen.

HVA KREVES FOR TETTHETSKONTROLL?

For å trykkteste iht. NS-EN 13829 eller NS-EN ISO 9972, kreves profesjonelt trykktestingsutstyr som
for eksempel BlowerDoor i tillegg til egnet programvare for beregning av luftgjennomgang. I tillegg til
nødvendig utstyr, kreves kunnskap om bruk av utstyret og kompetanse innen bygningsfysikk.